درباره‌‌ی از عشق

كتاب از عشق مجموعه سه جستار مختلف از فيلسوف اسپانيايي خوزه ارتگا اي گاست است. «عشق پرده‌اي است با تار و پودي ظريف كه فقط بايد آن را از نزديك ديد.» «عشق تظاهر وجود پنهان خود ماست.» «براي عاشق معشوق هميشه حضور دارد و مدام حاضر است. كل دنيا جذب آن شده است و در حقيقت اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه ديگر دنيا براي عاشق وجود ندارد. معشوق آن را بيرون رانده و خودش جاي آن را گرفته است.»

آخرین محصولات مشاهده شده