درباره‌‌ی از ذهنت بيرون كن (رهايي از مارپيچ افكار مسموم)

مي‌خواهيد متحول شويد؟ فكر نمي‌كنم از خواندن اين كتاب هدف ديگري داشته باشيد. دليل ديگري دارد؟ نتفليكس چشمك مي‌زند، ظرف‌هاي كثيف در سينك شما را صدا مي‌زنند و البته هزاران كار ديگري كه مي‌توانيد انجام دهيد؛ با وجود اين، شما اكنون اين‌جا هستيد. بنابراين حدس مي‌زنم دليلش اين است كه اميدواريد به طريقي دچار تحولي عميق شويد. چندبار پيش آمده كه ماجرايي را با بدترين سناريوي ممكن تصور كرده‌ايم؟ چند مرتبه پيش آمده كه فقط با يك نگاه از سوي فردي تصور كنيم كه آن شخص از دست ما عصباني است؟ ما تنها بر مبناي فرضيات و تخيلات بيش از حد فعال خود، داستان‌هايي را ساخته و روايت مي‌كنيم ـ همه و همه به اين خاطر است كه با ترس زندگي مي‌كنيم، انحرافات را به درون ذهنمان راه مي‌دهيم و بدترين اتفاقات ممكن را تصور مي‌كنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده