درباره‌‌ی ارشيا (آخرين داستان 2)

ارشيا بعد از معامله با ساوول، ديو اشوب، محل اختفاي اهريمن را در اختيار تهمورث ديوبند مي‌گذارد. اما آتش نفرين ساوول گريبان‌گير مردمان مي‌شود. و آن‌ها ارشيا را به جرم هم‌دستي با ديوان از تهم‌جم را مي‌رانند. ارشيا كه دانش فراوان از ساوول آموخته، تصميم مي‌گيرد تهم‌جك را ترك كرده و تهمورث ديوبند را بيابد، اما در مسير پر افت‌وخيز سفر، اهريمن را ملاقات مي‌كند و اين ملاقات بار ديگر زندگي ا را دست‌خوش فراز و نشيب‌هاي ديگر مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده