درباره‌‌ی ادعايي عليه واقعيت (چرا تكامل حقيقت را از نگاه ما پنهان كرد)

ما انسان‌ها در زندگي روزمره خود تمايل داريم ادراکات خود از جهان و هستي را بازنمودي از جهان واقعي تصور کنيم. با اين حال، دونالد هافمن، اين استاد برجسته علوم شناختي در نتيجه مطالعات سه دهه گذشته خود در خصوص مغز، ادراک، هوش مصنوعي و نظريه تکامل در اين کتاب نشان مي‌دهد جهاني که ما با ادراکاتمان مي‌شناسيم، به‌هيچ‌وجه شباهتي به واقعيت ندارد، بلکه در بهترين حالت نوعي شبيه‌سازي دروني از واقعيت خارجي است؛ توهمي با شکوه که با پنهان کردن حقيقت به نفع ما عمل مي‌کند. ‌

آخرین محصولات مشاهده شده