درباره‌‌ی اختر فيزيك (كتابي جمع‌و‌جور براي بچه‌هاي عجول)

انتظار ندارم هرکسي که لاي اين کتاب را باز مي‌کند، بلافاصله بخواهد اخترفيزيکدان شود. اما شايد جرقه‌اي باشد که آتش کنجکاوي را در دل شما روشن کند. اگر تاحالا پيش آمده که به آسمان شب نگاه کنيد و حيران بمانيد که معني همه‌ي اين‌ها چيست؟ چرخ فلک چطور مي‌چرخد؟ جايگاه من در جهان هستي کجاست؟ دعوت مي‌کنم دست از خواندن نکشيد و ادامه دهيد. اخترفيزيک:کتابي جمع و جور براي بچه‌هاي عجول شناختي ابتدايي از ايده‌ها و اکتشاف‌هاي بزرگي را در اختيارتان مي‌گذارد که ياريگر دانشمندان براي انديشيدن درباره‌ي جهان هستي است. اگر توفيق يافته باشم، سر ميز شام مي‌توانيد حسابي هوش از سر والدينتان بپرانيد و معلم‌هايتان را تحت تأثير قرار بدهيد. همچنين مي‌توانيد شب‌هايي که ابري توي آسمان نيست، به ستاره‌ها با دانش و حيرت عميق‌تري خيره شويد.

آخرین محصولات مشاهده شده