درباره‌‌ی اخبار و ساير چرنديات (رو كردن دست مهمل‌باف‌ها)

«اخبار و ساير چرنديات» حاصل سال‌ها پژوهش و تدريس دو نويسنده در دانشگاه‌هاي آمريكاست و به مساله مهم «حقيقت» در عصر اطلاعات مي‌پردازد. در دوره‌اي كه هر روز مخاطبان در معرض بمباران اطلاعات جعلي و «چرنديات» قرار مي‌گيرند چطور مي‌توان به داده‌ها اعتماد كرد؟ چطور مي‌توان با آگاهي‌بخشي به مخاطبان به آنها كمك كرد چرنديات را از حقيقت تمييز دهند؟ در دوراني كه سوگيري‌هاي عقيدتي و سياسي در حال اوج گرفتن است، چطور مي‌توان به اخبار، گزارش‌ها و يا حتي تحقيقات علمي اعتماد كرد؟ برگستروم و وست در اين كتاب با تكيه بر روش‌هاي علمي به تحليل داده‌هاي جعلي و نحوه‌ي نفوذ آنها در جريان اطلاعات مي‌پردازند و پاسخ‌هايي غافلگيركننده براي اين سوال‌ها ارائه مي‌كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده