درباره‌‌ی آموزش مكالمات آلماني در 90 روز به شيوه نوين

کتاب آموزش مکالمات آلماني در 90 روز (به شيوه نوين) شامل آموزش مکالمات کاربردي به زبان آلماني در موضوعات متداول مانند رستوران ، اوغات فراغت ، سينما، مسافرت و ... مي‌باشد. در بخش اول اين کتاب ، مکالمات ساده روزمره در قالب 60 درس و نکات گرامري در قالب 40 درس آموزش داده مي‌شود. بخش دوم کتاب نيز شامل مکالمات کوتاه به همراه مفاهيم گرامري است تا خوانندگان بتوانند با آمادگي بهتري در آزمون گوته شرکت نمايند. اين کتاب به قلم پرويز ذوالجلالي نگاشته شده و توسط انتشارات دانشيار در 496 صفحه به همراه يک حلقه سي دي شنيداري منتشر شده است. 

آخرین محصولات مشاهده شده