درباره‌‌ی آموزش ساعت (دوباره بنويس 10)

كتاب آموزش ساعت جهت آشنايي كودك با خواندن ساعت به صورت‌هاي متفاوت تدوين گريده و به او فرصت مي‌دهد تا به صورت عملي، وقت و ساعات مختلف را تمرين نمايد. براي انجام تمرينات هر صفحه بايد از ماژيك وايت‌برد استفاده شود زيرا اين كتاب به شكلي طراحي شده است كه كودك مي‌تواند بارها روي آن تمرين كند و پس از هر بار تمرين مي‌تواند با پنبه يا پارچه‌اي لطيف صفحات كتاب را پاك نمايد.

آخرین محصولات مشاهده شده