درباره‌‌ی آماري و برادران شب 1

آماري، دختر رنگين‌پوستي که در محله‌اي فقير و بدنام زندگي مي‌کند، برادرش را گم کرده و به‌خاطر بحث و مشاجره در مدرسه، بورسيه‌ي تحصيلي‌اش را نيز از دست داده است؛ اما او پيامي مرموز از طرف برادرش دريافت مي‌کند و بعد به شرکت در يک اردوي تابستاني دعوت مي‌شود؛ جايي که قبلا محل کار برادرش بوده است. حالا او در شرايطي قرار گرفته که اگر بتواند از پس سه آزمون جادويي برآيد، ممکن است برادرش را پيدا کند...

آخرین محصولات مشاهده شده