درباره‌‌ی آسيموف در آغاز 2

دو دانشجو که دور از چشم استاد آزمايش خطرناکي را رقم مي‌زنند... کارگري که در کانيمد به بومي‌هاي کانيمدي وعده‌ي آمدن بابانوئل و هديه کريسمس مي‌دهد... تهديد هوشمندان ساکن در برجيس که با روش علمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد... و شبحي که روال قانوني را براي تسخير يک خانه طي مي‌کند...

آخرین محصولات مشاهده شده