درباره‌‌ی آرزوهاي بزرگ (متن كوتاه شده)

آرزو‌هاي بزرگ يكي از برجسته‌ترين و آموزنده‌ترين آثار چارلز ديكنز نويسنده‌ بزرگ قرن نوزدهم انگلستان است. در اين كتاب سرگذشت عبرت‌آموز كودكي يتيم كه از خانواده‌ تهيدستي برخاسته و با حوادث فراوان روبه‌رو مي‌گردد ترسيم شده است. كودكي يتيم و بي چيز كه روحي بزرگ و دلي پر آرزو دارد به صحنه‌ پر آشوب زندگي قدم مي‌گذارد. دست تقدير او را از گوشه‌ خانه‌اي روستايي و دهكده‌اي كوچك به شهري بزرگ مي‌كشاند و با لذات زندگي و عشق و ناز و نعمت آشنايش مي‌كند اما پيش از آن كه حتي به يكي از آرزوهاي خود نايل شود يكباره همه چيز را از او باز مي‌ستاند و به زندگي ساده‌ روستايي بازش مي‌گرداند.

آخرین محصولات مشاهده شده