درباره‌‌ی 6 نام زيبايي

اين کتاب بر محور بحث‌هايي درباره کلمات ناظر به زيبايي در شش زبان سامان يافته است: بيوتي (انگليسي): متعلَق تمنا يافا (عبري): درخشش، شکوفايي سوندارا (سانسکريت): کل، مقدس تو کالُن (يوناني): ايده، ايدئال وابي-سابي (ژاپني): فروتني، ناتمامي هوژو (ناواهو): سلامت، هماهنگي همان‌طور که اين کلمات نشان مي‌دهند، آن جنبه‌هايي از زيبايي که در هنر و معنويتِ ملت‌هاي مختلف درک و تحسين شده‌اند تنوع چشمگيري دارند. شايد به نظر برسد برخي از آن‌ها با يکديگر ناسازگارند. اما کنار هم قرار دادنشان موجب حساسيت ما به امکانِ زيبايي مي‌شود. هر فرهنگي با محيط‌ها، نيازها و توانايي‌هاي مختلف جهت مي‌يابد، اموري که ما را به واکاوي جنبه‌هاي مختلف امور زيبا سوق مي‌دهند.

آخرین محصولات مشاهده شده