درباره‌‌ی 5 افسانه (95 قصه از متن اصلي پنجه تنتره)

کتاب پنجه تنتره که در ايران به نام کليله و دمنه معروف شده است حدود 200 سال پيش از ميلاد مسيح به وسيله ي دانشمندي هندي به نام وشناشرما به زبان سنسکريت نوشته شده است.اين کتاب از پنج قصه ي بلند تشکيل شده است.در دل هر قصه ي بلند قصه هاي کوتاه ديگري وجود دارد به طوري که تعداد قصه هاي کتاب به 95 قصه ميرسد.نويسنده ي اين کتاب سعي کرده است که در قالب داستان هاي شيرين راه و رسم درست زندگي کردن را به خوانندگانش بياموزد.ناشر اميدوار است که خواندگان از خواندن قصه هاي بسيار شيرين دلنشين آموزنده و خواندني اين کتاب بهره برد و لذت ببرند.

آخرین محصولات مشاهده شده