درباره‌‌ی پايان هميشه نزديك است (روزگاران فاجعه‌آميز از ويراني عصر مفرغ تا خطرات هسته‌اي آخرالزماني)

اين کتاب با عنوان فرعي «روزگاران فاجعه‌آميز، از ويراني عصر مفرغ تا خطرات هسته‌اي آخرزماني» شامل هشت فصل «آيا روزگار سخت، مردم قوي‌تري مي‌سازد؟»، «عذاب دادن به کودکان»، «پايان جهان آن‌چنان که تصور مي‌کردند»، «جزا در نينوا»، «چرخه‌ي زندگي وحشي‌ها»، «سرآغازي عالمگير؟»، «چابکان و مردگان» و «جاده‌ي جهنم» است. البته پيش از اين هشت فصلريال کارلين با پيشگفتار مخاطب را با آنچه در پيش است آشنا مي‌کند و در پساگفتار هم پيشنهادهايش براي به تعويق انداختن اين آينده‌ي محتوم را ارائه مي‌دهد. يکي از جذابيت‌هاي کتاب اين است که دن کارلين حتي لحظه‌اي از طنازي دست برنمي‌دارد و در بخش سپاس‌نامه‌ي کتاب هم اين طنازي را به اعلي‌درجه به نمايش مي‌گذارد که پيشنهاد مي‌شود به‌هيچ‌وجه اين بخش را از دست ندهيد! همچنين کارلين با علمي که به هنر دارد، به‌خوبي براي آشناتر شدن مخاطب با وقايع، مثال‌هاي جالبي از سينما و ادبيات مي‌زند و با اين کار هم درک کتاب را براي مخاطب آسان‌تر مي‌کند و هم کتاب را از فضاي بي‌روح جاري بر آثار تاريخي دور مي‌کند. دن کارلين، خالق پادکست‌هاي تاريخي که برنده‌ي جايزه شده است، به برخي لحظه‌هاي آخرالزماني در گذشته نگاه مي‌کند تا راهي براي بيان چالش‌هاي آينده بيابد. آيا روزگار سخت مردم سرسخت‌تري مي‌سازد؟ آيا انسانيت قادر است قدرت سلاح‌هايي را که ساخته مهار کند تا خودش را از بين نبرد؟ آيا فناوري وتوانايي‌هاي انسان به اوج خود خواهد رسيد يا به قهقرا خواهد رفت؟ هيچ‌کس پاسخ اين پرسش‌ها را نمي‌داند، اما هيچ‌کس آن‌ها را جالب‌تر از دن کارلين نمي‌پرسد.

آخرین محصولات مشاهده شده