درباره‌‌ی ويل

اين شرح‌حال نتيجه سفري ژرف در خودشناسي است، نتيجه انديشيدن به همه آن‎چه اراده‌تان مي‌تواند براي‌تان به ارمغان بياورد و همه آن‎چه مي‌تواند رها و فراموش كند. اين كتاب حاصل همكاري ويل اسميت با مارك منسن -نويسنده كتاب‎هاي «اوضاع خيلي خراب» است و «هنر ظريف رهايي از دغدغه‌ها»- است و شرح چگونگي تسلط يك نفر بر احساساتش؛ و طوري نوشته شده كه به همه در اين راه كمك كند. بيش‌تر ما هيچ‌گاه فشار اجرا در صحنه‌هاي بزرگ جهاني با ريسك‌هاي بالا را تجربه نكرده‌ايم، اما همه مي‌دانيم نيروي پيشراني كه در صحنه‌‌اي از سفرمان مفيد است شايد به تغيير نياز داشته باشد تا ما را به مقصد نهايي‌مان برساند. تركيب بينش حقيقي با ارزش همگاني و داستان عجيب و سرگرم‌كننده يك زندگي، «ويل» را مثل نويسنده‌اش بي‌مانند كرده است.

آخرین محصولات مشاهده شده