درباره‌‌ی مدل‌هاي ذهني بي‌نظير (كدام مدل‌هاي ذهني كمك مي‌كنند بهتر فكر كنيم)

يك ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد: در چشم مردي كه چكش به دست دارد، همه چيز شبيه ميخ است. اما هر كسي كه هر نوع پروژه‌اي را انجام داده باشد، مي‌داند كه چكش اغلب اوقات كافي نيست. هر چه ابزار بيشتري در اختيار داشته باشيد، احتمال اين كه از نوع مناسبي استفاده كنيد و كار را به درستي انجام دهيد بيش‌تر است. در مورد تفكر نيز همين است، كيفيت نتايجي كه به دست مي‌آوريد به مدل‌هاي ذهني شما بستگي دارد واغلب مردم با چيزي كمي بيش‌تر از چكش زندگي را پشت سر مي‌گذارنند. مدل‌هاي بي‌نظير با استفاده از بهترين، مفيدترين و قدرتمندترين ابزار براي ارتقاي تفكر شما طراحي شده است تا هميشه درست‌ترين آن‌ها را در اختيار داسته باشيد. اين كتاب شامل نه مدل متنوع و چندمنظوره ذهني است كه مي‌توانيد بي‌درنگ از آن‌ها براي بهبود تصميم‌گيري، بهره‌وري و شفات‌تر ديدن جهان جهان استفاده كنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده