درباره‌‌ی ماجراهاي مردعنكبوتي 2

نه منظورم اينه كه... ببين نمي‌دونم اين قدرت‌ها قدرتامون در مقابل هاري دووم مياره يا نه! من هيچي نمي‌دونم. فهميدم كه تو دقيقا ميدوني داري چيكار مي‌كني! ميتوني كمكم كني اين چيزا رو بفهمم؟

آخرین محصولات مشاهده شده