درباره‌‌ی سينه‌فيلياي نوين (كينو آگورا)

مجموعه‌ي کينو_آگورا با سرپرستي مازيار اسلامي، کوششي بديع است براي تدقيق مفاهيم و اصطلاحات مهم مطالعات سينمايي. عنوان مجموعه ارجاع يا شايد هم اداي ديني است به‌ اصطلاحِ «کينو_پراودا» ژيگا ورتوف، يا همان «سينما_حقيقت» که به‌زعم ورتوف به قدرت پديدارشناختي، مادي و مشاهده‌گرانه‌ي دوربين سينماتوگرافي اشاره داشت. در اينجا اما «کينو» به «آگورا» مي‌پيوندد، واژه‌اي برگرفته از يونان باستان، به‌معناي «مکان گردهم‌آيي»، همان مکان مشهوري که تفکر در آن‌جا متولد شد، در کنار ديگر کنش‌هاي زندگي روزمره ازجمله ورزش، خريد و سرگرمي. از اين‌رو مجموعه‌ي کينو_آگورا بر سويه‌ي تفکربرانگيز سينما انگشت مي‌گذارد.

آخرین محصولات مشاهده شده