درباره‌‌ی كاملا خودت باش (آن‌چه را كه خداوند براي شما طلب كرده كشف كنيد)

روياهاي پروردگار براي من و شما ماوراي آن چيزي است كه دنيا ارائه مي‌كند. خداوند تك‌تك ما را به‌گونه‌ي منحصربه‌فردي خلق كرده است و انتظار دارد كه ما آن‌چه را كه برايش خلق شده‌ايم، دنبال كرده و از آن استقبال كنيم: بهترين خودمان.

آخرین محصولات مشاهده شده