درباره‌‌ی شوروي ضد شوروي

آثار واينوويچ فوق‌العاده هوشمندانه، تلخ، توأم با طنز انتقادي و مايه‌هاي انساني است. ـآتلانتيک مانتلي اگر ما به يک يادآوري از سقوط جامعه و حکومت شوروي نياز داشته باشيم، بايد مشاهدات شخصي ولاديمير واينوويچ را از اين حکومت و جامعه‌اي که دهه‌ها پاييد بخوانيم. ـاشپيگل رمان‌نويـس برجسـته? روس، ولاديميـر واينـوويچ کتـاب نيـش‌دار و گزنده‌اي درباره? زندگي در شوروي، رهبران حزب، کارگزاران حزب، نويسندگان، سانسورچي‌ها و از همه مهم‌تر مردم معمولي شوروي نوشته‌ است. کتاب آکنده از حکايت‌ها، تجربيات و مشاهدات شخصي نويسنده است که با طنز تند هميشگي او آميخته شده. ـجان سي. کمپبل رمان‌نويس مشهور روسيه در کتاب تازه‌اش که مجموعه‌اي از مقالات و داستان‌هاي کوتاه است، زنـدگي و زمانـه‌اش در دوران کمونيسم را به زير ذره‌بين برده تا ما را با همه? تضادها و محدوديت‌هاي اين دوران آشنا کند. ـلوس آنجلس تايمز

آخرین محصولات مشاهده شده