درباره‌‌ی دوماهنامه فرهنگي هنري آنگاه 15 (غم بزرگ كار بزرگ)

شماره‌ پانزدهم «آنگاه» را مي‌توان اداي ديني به توران ميرهادي و رويه‌ي ايشان دانست که با بررسي غم‌هاي بسياري همچون غمِ فقدان و غم ناشي از پاندمي، راه‌هاي ممکن براي رسيدن به کار بزرگ را آزموده است.

آخرین محصولات مشاهده شده