درباره‌‌ی خاله نگو قند و عسل (دالي‌بازي)

خاله به ديدن ني ني آمده و با هم بازي مي‌کنند. شما هم مي‌توانيد اين شعر را براي خواهرزاده‌تان بخوانيد، در صفحه‌هاي تاشو دالي بازي کنيد و از خاله بودن‌تان لذت ببريد!

آخرین محصولات مشاهده شده