درباره‌‌ی بهترين مامان دنيا (دنياي پپا 13)

اسم من پپاست و اين كتاب درباره‌ي مامان من است. مامان من خيلي مهربان است و دوست دارد با من و جورج شالاپ!شولوپ! توي چاله‌هاي پر از گل بپرد. اين كتاب معركه درباره‌ي مامان‌هاست مامان‌هاي دانا مامان‌هاي با اراده مامان‌هايي كه هميشه بهترين‌اند... دوست داري با خانواده‌ي پپا بيشتر آشنا شوي؟

آخرین محصولات مشاهده شده