درباره‌‌ی بزها و غول ترسناك

بالاي كوه‌ها سه بز بازيگوش زبر و زرنگ زندگي مي‌كردند. اسم آن‌ها بود: بزك كه از همه كوچك‌تر بود. بزبزي كه بز وسطي بود. بز بزرگه كه از همه بزرگ‌تر بود...

آخرین محصولات مشاهده شده