درباره‌‌ی بازگشت به خانه (فرقه اسسين‌ها 13)

نيروهايي تاريك در دنياي ما پيوسته فعال‌اند نيروهايي كه از بدو تاريخ بشريت با يكديگر براي برتري جنگيده‌اند. گروهي به دنبال ثبات و پايداري از طريق نظم و كنترل هستند. گروهي ديگر دنبال حفظ آزادي و اراده‌ي بشريت. شايعه باشند يا واقعيت مي‌خواهند وارد زندگي شارلوت دلا كروز شوند

آخرین محصولات مشاهده شده