درباره‌‌ی اگر مودب نباشم چي (احساسات من)

آرين به ديگران احترام نمي‌گذاشت و مراقب وسايل خودش و ديگران هم نبود. بدون اجازه وسايل بقيه را برمي‌داشت و بدون در زدن وارد اتاق خواهرش مي‌شد.حتي توي صف هم نوبت را رعايت نمي‌کرد. تا اين‌که کم‌کم همه از دست او ناراحت شدند…

آخرین محصولات مشاهده شده