فاوست (نمايش‌نامه)

Faust

درباره‌‌ی فاوست (نمايش‌نامه)

تمامي اين درام نبرد بين ذكات و زندگي‌ست، نبردي كه در آن سرانجام هوش انساني بازنده هميشه است. فاوست نماينده هوش آدمي است و زندگي در اشكال مختلف، بسته به موقعيت در اين درام آمده است.

آخرین محصولات مشاهده شده