پروژه شادي

درباره‌‌ی پروژه شادي

اين كتاب شيوه‌اي براي ايجاد تغيير در زندگي شماست. اولين گام آمادگي است. يعني زماني كه متوجه مي‌شويد چه چيز براي شما خوشحالي، رضايت و تعهد به بار مي‌آورد و چه چيز برايتان گناه، خشم، كسالت و ندامت به همراه دارد. دومين گام آن است كه وقتي متوجه شديد چه اقداماتي واقعا شادي شما را افزايش مي‌دهند، براي انجام دادن آنها تصميم‌هاي قاطع بگيريد. پس از آن نوبت به بخش جالب پروژه مي‌رسد. يعني به اجرا درآوردن تصميم‌ها.

آخرین محصولات مشاهده شده