هيچ دوستي به جز كوهستان

درباره‌‌ی هيچ دوستي به جز كوهستان

«بهروز بوچاني» نويسنده‌ي ايراني است که در جريان پناهندگي به استراليا دستگير شد. او در طي 5 سال کتابش را در واتساپ مي‌نوشت و براي دوستش اميد توفيقيان مي‌فرستاد. اميد توفيقيان نوشته‌هاي او را به انگليسي برگرداند و درنهايت سال 2018 کتاب «هيچ دوستي به‌جز کوهستان» را منتشر کرد‌‌ كه در انگليسي به نام «داستان سال‌هاي اقامت» ترجمه شده است. اين کتاب به نام «رفيقي نه مگر کوهستان» نيز شناخته مي‌شود. کتاب «رفيقي نه مگر کوهستان» سروصداي زيادي را در سراسر جهان برانگيخت و توانست جوايز زيادي را براي نويسنده‌اش به ارمغان بياورد. جايزه‌ي ادبي ويکتوريا براي آثار غيرداستاني و بهترين کتاب 2018 از جمله جوايزي است که اين کتاب به‌دست آورده است. اين كتاب هم‌چنين انتقادهاي جدي را متوجه دولت استراليا کرده است.

آخرین محصولات مشاهده شده