هنر جنگ در بازار بورس

درباره‌‌ی هنر جنگ در بازار بورس

قرن‌ها پيش از اين يك ژنرال ميدان‌ديده جنگي ديدگاه‌هاي خود را در مورد آيين نبرد در قالب رسانه كوچكي گرد مي‌آورد. او اين رساله را به پادشاه وقت پيشكش مي‌كند تا شايد در پيكارهاي پيش روي كشور گره‌گشاي مشكلات و مسائل نبرد باشد. اثر درخشان ژنرال سان‌زو از آن تاريخ تابه‌حال بارها و بارها به زبان‌هاي مختلف به چاپ رسيده است. شوربختانه جنايت‌كاران بسياري در طول تاريخ با استفاده از آراي اين كتاب جنگ‌هاي بسياري برافروخته‌اند و ويراني‌هاي بي‌شماري روي دست بشر گذاشته‌اند. مشهور است كه هيتلر، استالين، موسوليني و مائو از مشتري‌هاي پر و پاقرص كتاب اين فرمانده جنگي روزگار باستان بوده‌اند. كتاب مستطاب هنر جنگ. هنر جنگ مجموعه فشرده‌اي از تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي جنگي است. در هم تنيدن استراتژي‌هاي نبرد با نگاهي به پيچيدگي‌هاي روحي و رواني انسان اين نوشته را به اثري درخشان و تامل‌برانگيز تبديل مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده