نظم بيروني آرامش دروني

Outer order inner calm

درباره‌‌ی نظم بيروني آرامش دروني

براي بيش‌تر ما، نظم بيروني در آرامش دروني سهيم است و راه‌كاري جادويي و همگاني براي ايجاد نظم وجود ندارد. در زندگي شاد، ميزي شلوغ يا كمد شلوغ لباس مشكلي پيش پا افتاده است؛ اما گرچن روبين به اين نتيجه رسيده كه كنترل كردن وسايل‌مان باعث مي‌شود احساس كنيم زندگي‌مان در اختيار خودمان است. از خودتان بپرسيد: آيا به آن احتياج دارم؟ آيا آن را دوست دارم؟ آيا از آن استفاده مي‌كنم؟ با 150 ايده عيني براي رفع به‌هم‌ريختگي و نكاتي كه گاهي غافلگيركننده‌اند، گرچن روبين دشواري‌هاي كليدي ايجاد نظم بيروني را از ميان برمي‌دارد. در خانه، در محل كار و در زندگي، وقتي دارايي‌هاي‌مان را تحت كنترل داشته باشيم، مي‌توانيم محيط آرام تر و شادتري ايجاد كنيم. گرچن روبين با حس شوخ‌طبعي و تصور روشني از آن‌چه براي بيشتر مردم شدني است، ده مرحله قابل اجرا را مطرح مي‌كند تا به كمك آن‌ها بتوانيم به زندگي دلخواه‌مان برسيم. روبين با كمك هوش شگرفي كه دارد و ميل به امتحان كردن همه چيز، يك سال از عمرش را به يافتن همه‌ نوع نظريه‌ي خوشبختي و امتحان كردن آن‌ها روي خودش سپري كرده است. -تايم گرچه روبين تحقيقات و مشاهدات عميق از زندگي خودش را باهم تركيب كرده است تا توضيح بدهد چگونه عادت‌ها پيدا مي‌شوند و مهم‌تر از آن چگونه مي‌توان تغييرشان داد. كتاب‌هاي او براي هركسي كه مي‌خواهد ديگر اشتباهي نداشته باشد، ضروري است. - چارلز دوهيگ، نويسنده‌ي كتاب قدرت عادت گرچه روبين با تركيب جذابيت، تحقيقات عميق و مشاوره‌ي روشنگرانه كه مختص خود اوست نشان مي‌دهد چگونه مي‌توانيم سرگرمي، شادي و هماهنگي را به زندگي خود اضافه كنيم. - سوزان كين نويسنده‌ي كتاب سكوت: قدرت درون‌گراها در دنياي كه از حرف زدن باز نمي‌ايستد

آخرین محصولات مشاهده شده