مرداب روح (رنج‌ها حرفي براي گفتن دارند)

Swamplands of the soul

درباره‌‌ی مرداب روح (رنج‌ها حرفي براي گفتن دارند)

آيا هدف زندگي شما رسيدن به شادي است؟ به‌راستي چه كسي است كه آرزوي داشتن زندگي آرام و شاد را نداشته باشد، كيست كه نخواهد در جايي زندگي كند كه تا آخر عمر بي‌دغدغه و رها در آن‌جا بياسايد و شاد باشد؟ ولي مي‌دانيم كه واقعيت زندگي چنين نيست، مسير زندگي ما اغلب اندوه‌بار و نامعلوم است. اكثر اوقات با روحيه‌اي سرشار از تاريكي ناشي از احساس گناه، اندوه، خيانت، شك، افسردگي، خشم و وحشت به سر مي‌بريم. مرداب روح به بررسي مرداب‌هايي مي‌پردازد كه همه ما در آن‌ها دست و پا زده‌ايم يا روزي در آن غوطه‌ور خواهيم شد. اين كتاب به جايگاه و نقش تأثيرگذار رنج‌ها (مرداب‌هاي روح) در رشد روحي ما اشاره مي‌كند. زيرا دقيقا در مرداب‌هاي زندگي است كه ما پرده از هدف، شأن و عميق‌ترين معناي زندگي برمي‌داريم. هيچ‌كس از اين‌كه در مرداب‌هاي روح بيافتد و در زندگي رنج بكشد معاف نيست، اين واقعيت تلخ و حزن‌انگيزي است كه از آن گريزي نيست. دكتر جيمز هوليس نويسنده كتاب مرداب روح و دانش‌آموخته موسسه روان‌كاوي يونگ در زوريخ، به ما مي‌گويد در زندگي به‌دنبال حالت غيرممكن خوشبختي نگرديم و براي رنج‌هايي كه در زندگي نصيب‌مان مي‌گردد ارزش قائل باشيم.

آخرین محصولات مشاهده شده