قصه‌هاي ترسناك عمو مونتاگ

Uncle montagues tales of terror

درباره‌‌ی قصه‌هاي ترسناك عمو مونتاگ

عمو مونتاگ پير‌مردي است که در خانه‌اي بزرگ و قديمي در انتهاي جنگل زندگي مي‌کند. برادر زاده‌ي کوچکش، ادگار، از هر فرصتي استفاده مي‌کند تا از راه جنگل به خانه‌ي او برود و عمو برايش قصه بگويد. اما اين‌بار با هميشه فرق دارد: قصه‌هاي عمو مونتاگ يکي بعد از ديگري ترسناک‌تر مي‌شود. هر چه قصه‌ها ترسناک‌تر مي‌شود، حال و هواي خانه‌ي تاريک و قديمي عمو مونتاگ هم تغيير مي‌کند، تا اين‌که...

آخرین محصولات مشاهده شده