زندگي خود را دوباره بيافرينيد

Reinventing your life

درباره‌‌ی زندگي خود را دوباره بيافرينيد

نويسندگان اين کتاب که از صاحب‏نظران حوزه شناخت‌درماني هستند، به شناسايي، نشانه‌شناسي، سبب‌شناسي و درمان 11 الگوي رفتاري مخرب و تکراري پرداخته‏اند که به خودانگاره منفي ربط دارند. مؤلفان ضمن شرح حال بيماران واقعي، نشان مي‌دهند که چگونه هر يک از اين الگوهاي ناکارآمد در دوران کودکي شکل‏گرفته‏اند و مبنايي براي ارزيابي خويشتن در بزرگ‌سالي مي‌شوند. اين کتاب ابزار قدرت‌مندي براي درمان مشکلات مراجعان بر اساس رويکردهاي شناخت‏درماني و طرح‌واره‏درماني است. دکتر آرون بک بنيان‌گذار شناخت‏درماني در مقدمه اين کتاب مي‌نويسد: «يانگ و کلوسکو بر اساس خلاقيت و تدبيرانديشي توانسته‌اند ابزارهاي اثرگذاري براي تغيير روابط بين‏فردي و روابط شغلي تدوين کنند. به‌دنبال تغيير در روابط بين‏فردي و روابط شغلي، زندگي تغيير شگرفي خواهد کرد. اين کتاب نشان مي‌دهد که نويسندگان از بينش باليني، حساسيت و شفقت خاصّي براي راه‌حل‌انديشي مشکلات بين‏فردي و مشکلات شغلي برخوردارند.»

آخرین محصولات مشاهده شده