زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)

Why men love bitches

درباره‌‌ی زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)

«زنان زيرک» کتابي اثر «شري آرگو» است. موضوع کتاب «زنان زيرک» اين سوال است: چرا مردان عاشق زنان زيرک مي‌شوند؟ «شري آرگو» در «زنان زيرک»، از بعد روان‌شناسي به روابط بين زنان و مردان نگاه کرده است. او به جاي تکيه بر تصويري رؤيايي و ايده‌آليستي از روابط دو جنس مخالف، تصويري واقع‌گرايانه از طرز فکر و خواسته‌هاي مردان و رفتارهاي درست يا نادرست زنان به ما ارائه مي‌دهد و باوجود تعداد اندک نکاتي که با فرهنگ ما هم‌خواني ندارند، کتاب پر است از نکات آموزنده و جالبي که مي‌توانند در زندگي هر روزه به کار بيايند. نه‌تنها در برخورد با مردان، که در همه‌جا، اين کتاب به زن‌ها کمک مي‌کند که از گفتن واژه «نه» نهراسند و اجازه ندهند کسي از سادگي يا مهرباني آن‌ها بهره نادرستي ببرد. کتاب زنان زيرک براي زنان يک يادآوري براي بازگشت به خودشان است و از آن‌ها مي‌خواهد که با گذشت زمان و در طول زندگي، بعد زنانه وجود خويش را فراموش نکنند و به مرد زندگي‌شان نيز کمک کنند تا ويژگي‌هاي مردانه خود را از ياد نبرد.

آخرین محصولات مشاهده شده