ريگ روان

Quicksand

درباره‌‌ی ريگ روان

ريگ روان جديدترين اثر استيو تولتز پس از رمان تحسين‌شده‌ جزء از کل است. تولتز در مصاحبه‌اي گفته جزء از کل را درباره‌ ترس از مرگ نوشته و ريگ روان را درباره‌ ترس از زندگي. اي خدا، چرا نقش من در اين دنيا صرفاً دلقک سقوط ‌کرده نيست؟ چرا بايد دلقک سقوط‌ کرده‌اي باشم که بقيه‌ دلقک‌هاي سقوط ‌کرده رويش سقوط مي‌کنند؟ به عبارت ديگر چرا روي پيشاني‌ام نوشته هر پيرزني که در سوپرمارکت ليز مي‌خورد بايد بازوي من را بگيرد؟

آخرین محصولات مشاهده شده