خودت را به فنا نده (كمتر فكر كن و دل به زندگي بده)

Unfuk yourself

درباره‌‌ی خودت را به فنا نده (كمتر فكر كن و دل به زندگي بده)

هيچ‌وقت با خودتان فکر کرده‌ايد که شبيه يک همستر، روي يک چرخ، با عصبانيت و آشفتگي، مسير زندگي‌ را دويده‌ايد. اما هميشه در حال درجا زدن هستيد؟ کتاب خودت را به فنا نده به شما کمک خواهد کرد تا از تمام تنش‌ها و اضطراب‌‌هاي خود خلاص شده و ساعت‌ها احساس آرامش کنيد. تمام مدتي که درگير بگو مگو و قضاوت‌هاي دروني هستي، که البته هيچ‌وقت هم متوقف نخواهند شد، صدايي آرام زير گوشت زمزمه مي‌کند: «خيلي تنبل و خرفتي و اصلاً به‌ درد هيچ‌کاري نمي‌خوري.» تو حتي متوجه نيستي چه‌قدر به اين زمزمه اعتقاد داري يا چه‌اندازه تباهت مي‌کند. تو فقط تمام روز کار مي‌کني تا بر استرس‌ها و فشارهاي روحي‌ات چيره شوي، زندگي‌ات را نجات دهي و اگر نتواني چرخ لعنتي زندگي را بچرخاني، تن به تسليم مي‌دهي و شايد هرگز به جايي که در زندگي مي‌خواستي نرسي. شايد هيچ‌گاه به آن شادي، اندام ايده‌آل، شغل يا ارتباطي که آرزويش را داري نرسي. «خودت را به فنا نده» به کساني اختصاص دارد که آن خودگويي‌هاي بي‌حاصل را تجربه کرده‌اند. جريان بي‌پايان شک و بهانه، زندگي روزمره را به گند مي‌کشد.

آخرین محصولات مشاهده شده