تكه‌هايي از 1 كل منسجم

درباره‌‌ی تكه‌هايي از 1 كل منسجم

شايد زندگي پيدا کردن بخش‌هايي از خودمان در تکه‌تکه‌هايي از يک کُلِ منسجم است. پيدا کردني که به‌اندازه‌ي يک عمر طول مي‌کشد. تکه‌هايي که همه‌جا حضور دارند و فقط کافي است ما در مسيرشان قرار بگيريم، آن وقت اگر هشيار باشيم، شايد بخش‌هايي از خودمان را ببينيم. بخش‌هايي از خودمان را در رابطه‌ها و در آدم‌هايي که تجربه مي‌کنيم، در موقعيت‌هايي که قرار مي‌گيريم، در فيلم‌هايي که مي‌بينيم، در تاريخي که مرور مي‌کنيم و حتي در کوچه‌اي که هيچ عابري ندارد و باد درخت‌هايش را بدون حضورِ تماشاچيان نوازش مي‌کند. شايد زندگي همين است. ما زندگي را نه به‌صورت يک کل که به‌صورت جزئياتي روزمره مي‌بينيم. درواقع ما در لحظه‌اي از يک زمانِ اکنون هميشگي هستيم و شايد آن لحظه تمام همان چيزي است که «هدف» نام دارد؛ هدفي به نام زندگي کردن. برخورد کردن با تکه‌اي از زندگي و سپس پيدا کردن تکه‌اي ناهشيار از درونِ خودمان. شايد زندگي تلاشي براي منسجم شدن و پيدا کردن بخش‌هاي بيش‌تري از خودمان است و در اين تلاش مدام با اتفاقات زندگي مواجه مي‌شويم. اين کتاب تکه‌هايي از يک کل منسجم است. کلي که هنوز تکميل ‌نشده اما در مسير پيدا شدن و بيرون آمدن از ابهام است. شايد اين کتاب بتواند بخش‌هايي از درونِ شما را بيدار کند و به پيدا شدن بخش‌هاي گمشده‌تان کمک کند.

آخرین محصولات مشاهده شده