تصرف عدواني

Egenmaktigt forfarande

درباره‌‌ی تصرف عدواني

وقتي آدم عاشق است و عشقش پذيرفته شده، تنش احساس راحتي مي‌كند. برعكس، وقتي عشق بي‌پاسخ مي‌ماند، تن احساس مي‌كند وزنش سه برابر شده است. عشق نوپا روي لبه باريكي مي‌رقصد. ممكن است آدم دوباره وزن واقعيش را احساس نكند، كه اين خود مي‌تواند در آدم‌هاي مضطرب، با تجربه و آينده‌نگر، يا در آن‌هايي كه مثل استر اين‌قدر اميدوار و خوش‌باور نيستند، ميزاني از ترديد پديد آورد.

آخرین محصولات مشاهده شده