برگ‌ريزان (كلام آخر درباره زندگي عشق جنگ و خدا)

Fallen leaves: last words on life love war and god

درباره‌‌ی برگ‌ريزان (كلام آخر درباره زندگي عشق جنگ و خدا)

اين كتاب نقطه‌ي پاياني است بر بيش از شش دهه تامل و تحقيق از مهم‌ترين مورخ قرن بيستم درباره‌ي فلسفه‌ها، اديان، هنرها، علوم و تمدن‌هاي جهان. آخرين كتاب ويل دورانت نتيجه‌گيري سنجيده و منظمي است درباره‌ي مشكلات ازلي - ابدي نوع بشر و چكيده‌اي است از انديشه و دانايي مردي كه نه تنها سال‌ها درباره ي زندگي مطالعه كرده، بلكه آن را در ژرف‌ترين و متحول‌كننده‌ترين لحظات جهان از سر گذرانده بود: دو جنگ جهاني، ركورد بزرگ اقتصادي، ظهور سوسياليسم و آنارشيسم، زوال باورهاي مذهبي و تغيير تدريجي ارزش‌هاي اخلاقي. «برگ‌ريزان» حاصل تاملات و يادداشت‌هاي سال‌هاي پاياني زندگي دورانت درباره‌ي پرسش‌ها و مشكلات انسان مدرن است.

آخرین محصولات مشاهده شده