ايچي‌گو ايچي‌يه

The book of ichigo ichie

درباره‌‌ی ايچي‌گو ايچي‌يه

هدف اين کتاب تنها معرفي جنبه‌هاي جذاب فرهنگ ژاپني مرتبط با ايچي‌گو ايچي‌يه نيست، بلکه باعث مي‌شود لحظاتي فراموش‌نشدني، در تنهايي يا با ديگران، خلق و تجربه کنيد. همان‌طور که در بخش‌هاي بعدي خواهيد ديد، ياد گرفتن و تمرين ايچي‌گو ايچي‌يه به شما اجازه مي‌دهد که زندگي شادتر و رضايت‌بخش‌تري را بدون تحمل رنج گذشته و نگراني از آينده تجربه کنيد؛ و ياد مي‌گيريد که تماماً، در زمان حال زندگي کنيد و قدر تک‌تک لحظات را بدانيد و به آن ارج نهيد. در پايان اين سفر، به شکارچيان لحظات خاص تبديل خواهيم شد، و خواهيم دانست که چگونه از اين لحظات لذت ببريم و همان‌طور که هستند دوستشان بداريم، چراکه منحصربه‌فردند و تجاربي تکرارناپذيرند.

آخرین محصولات مشاهده شده